www.archive-ie-2012.com » IE » G » GAELCHOLAISTECHEATHARLACH

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 16 . Archive date: 2012-07.

 • Title:
  Descriptive info: .. +353 59 9132130.. +353 59 9130317.. oifig@gaelchol.. aistecheatharlac.. ie.. Baile / Home.. Maidir Linne / About Us.. Áiseanna / Facilities.. Curaclam / Curriculum.. Cursaí Spóirt / Sport.. Na hEalaiona / The Arts.. Féilire / Calendar.. Stair / History.. Samhraidh / Summer.. Naisc / Links.. Teagmháil / Contact.. Scoláireachtaí / Scholarships.. Moodle Login.. Login.. Tell A Friend.. Gaelcholáiste Cheatharlach, Easca, Ceatharlach.. T: 059-9132130 F: 059-9130317 R:.. oifig@gaelcholaistecheatharlach.. Fáilte.. Céad míle fáilte go suíomh idirlín Ghaelcholáiste Cheatharlach, ag croílár foghlama i gCeatharlach.. Tá súil agam go mbainfidh tú taitneamh as agus go dtiocfaidh tú ann ar aon eolas atá uait faoin scoil.. Fáilte romhat  ...   leathanaigh seo.. Welcome to Gaelcholáiste Cheatharlach’s website, at the heart of learning in Carlow.. I hope you enjoy our site and that you will find here any information you require about our school.. Feel free to contact us if you require further information.. Our contact details are available at the top of this page.. Gearóidín Ní Chonghaile.. Príomhoide.. Nuacht.. Céad míle fáilte go ná h'imroirí ag glacadh páirt sa gcomortás cispheile sa scoil ar an Saithairn.. Bheidh foireann ón D.. C.. U, T.. D, N.. U.. I.. M, Cork IT, N.. G linn.. ar ais go dtí an barr.. Ríomhphost:.. 2011 Gaelcholáiste Cheatharlach..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Ráiteas Misin / Mission Statement.. Tá sé mar aidhm ag an scoil oideachas a chur ar fáil mar chuid den phlean saoil iomlán, ionas go mbeadh ár ndaltaí in ann fás agus forbairt, a gcumas a shriochint leis an meon ceart maidir le foghlaim, obair, fírinne, áilleacht, oidhreacht, maitheas, dínit, daoine eile, iad féin agus an saol go ginearálta.. Maidir Linne.. Bunaíodh Gaelcholáiste Cheatharlach i 1990 chun oideachas dara – leibhéal trí Ghaeilge a chur ar fáil do dhaltaí an cheantair.. Tá an scoil faoi choimirce Coiste Gairmoideachais Cho.. Cheatharlach.. Is foirgneamh nua–aimseartha atá i nGaelcholáiste Cheatharlach le seomraí oiriúnach do gach ábhar.. Tá an háiseanna is déanaí againn do gach ábhar anseo i dtimpeallacht atá taitneamhach.. Tá sé mar aidhm againn oideachas a chur ar fáil mar chuid den phlean saoil iomlán chun go mbeadh ár ndaltaí in ann fás agus forbairt mar bhaill staidéaracha agus airdeallacha den phobal.. Gaelcholáiste Cheatharlach was founded in 1990 to provide second – level education through the medium of Irish for students in the area.. The school operates under the auspices of Co.. Carlow VEC.. Gaelcholáiste Cheatharlach is housed in a new modern building with classrooms servicing every subject's needs.. Our college is equipped to a very high standard in most pleasant surroundings.. Our aim is to provide education as part of a total life plan, enabling our students to become well-balanced caring members of  ...   / School jacket (optional).. Gníomhaíochtaí Breise/Extra-curricular Activities.. Tá sé an-thábhachtach an coibhneas agus an chothromaíocht cheart a chruthú idir chaighdeán na hoibre agus an taithneamh a bhaintear as an saol ar scoil.. Tá an rogha ag daltaí bheith gafa le réimse leathan d’imeachtaí breise spóirt agus cultúir agus is iontach an méid atá bainte amach acu ar bhonn áitiúil, cúige agus náisiúnta.. It is very important to strike a balance between standards of work and the students’ enjoyment of life at school.. Students have the option to be involved in a wide range of sporting and cultural activities which have lead to success at local, provincial and national level.. Táimid an-bhuíoch as an deá-thoil, an tacaíocht agus an comhoibriú atá le fáil againn onár dtuismitheoirí.. Oibríonn an grúpa seo go dian agus go dícheallach ar son na scoile.. Tá an t-ádh linn tuismitheoirí mar seo a bheith ar an gCoiste.. Tugann siad gach cúnamh dúinn.. Tá ardmheas againn orthu agus ní fhéadhfadh na daltaí ach tairbhe a bhaint as an gcúnamh seo.. We appreciate the good-will, support and co-operation which we receive from the parents of our students.. This group works very hard on behalf of our school.. We are lucky to have such committed parents on our committee.. They give us every support and help.. We hold them in the highest regard and the students can only gain from this assistance..

  Original link path: /About%20us.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Gaelcholáiste Cheatharlach.. Suite i gceantar Easca i gCeatharlach ar Bhóthar Uí Bhriain, is foirgneamh nua–aimseartha atá i nGaelcholáiste Cheatharlach le seomraí oiriúnach do gach ábhar.. Located in the Askea area of Carlow town on O'Brien Rd,.. Gaelcholáiste Cheatharlach is housed in a new modern building with classrooms servicing every subject’s needs.. Seomraí Ginearálta / General Purpose Classrooms.. Seomra Teicneolaíochta / Technology Room.. Seomra  ...   Seomra Ríomheolaíochta / Computer Room.. Seomra Ilmheán / Multimedia Room.. Seomra Eacnamaíocht Bhaile / Home Economics Room.. Seomra Léachta / Lecture Room.. Leabharlann / Library.. Seomra Foirne / Staff Room.. Oifig Riaracháin / Administration.. Ceantar Ginearálta / GP Area.. Clós le dhá Chúirt Cispheile / Recreational area with 2 outdoor basketball courts.. Halla Spóirt / Sports Hall.. Giomnáisiam / Gymnasium with fitness suite..

  Original link path: /Facilities.html
  Open archive
 •  

 • Title:
  Descriptive info: Short Courses.. More.. Curaclam /Curriculum.. Sa lá atá inniu ann tuigeann gach duine go bhfuil sé tábhachtach go dtugtar an deis is fearr do dhaltaí an oiliúnt agus an fhorbairt is fearr a fháil sa chóras iarbhunoideachais.. Chuige sin is mian linn an curaclam is fearr a sholáthar.. Currently everybody understands that it is important that students are afforded every opportunity to acquire the best possible education and training in second level education.. To this end it is our desire to provide our students with the best possible curriculum..

  Original link path: /Curriculum.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: When I step onto the court, I don't have to think about anything.. If I have a problem off the court I find that after I play, my mind is clearer and I can come up with a better solution.. It's like therapy.. It relaxes me and allows me to resolve problems.. Michael Jordan.. Cúrsaí Spóirt Caitheamh Aimsire/Sports Recreation.. Tá sé an-thábhachtach an coibhneas agus an chothromaíocht cheart a chruthú idir chaighdeán na hoibre agus an taitneamh a bhaintear as an saol ar scoil.. Tá sé riachtanach múineadh do dhaltaí conas leas a bhaint as an gcuid ama saor tré chluichí a imirt mar chuid  ...   important to strike the right balance between standards of work and the student’s enjoyment of life at school.. It is essential that students are taught to benefit from leisure time by sport involvement as part of their overall education.. We encourage our students to become actively involved in as many sporting activities as possible.. Ar an bPáirc Imeartha / On the playing field.. Glacann ár scoil páirt i gcomórtais éagsúla agus is minic go mbíonn rath orainn i / Our school regularly competes in a variety of sports and has enjoyed success on many occasions in:.. Lúthchleasaíocht/Athletics.. Cispheil/Basketball.. Peil Ghaelach/Football.. Iománaíocht/Hurling.. Liathróid Láimhe/Handball.. Sacar/Soccer.. Galf/Golf.. Scuais/Squash..

  Original link path: /Sport.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Na hEalaíona / The Arts.. Cothaítear na hEalaíona anseo mar chuid den chlár iomlán.. Forbaítear drámaíocht, diospóireacht, amhránaíocht, ceol agus eolas ginearálta.. Glactar páirt i gcomórtais éagsúla agus eagraítear dramaí agus ceolchoirmeacha go rialta san Choláiste.. Cuidíonn na healaíona le féiníomhá agus féinmheas dearfach a chothú agus  ...   part and parcel of our extra curricular and developmental programme.. We encourage drama, debating, singing, music and the acquisition of general knowledge.. Students compete in varous competitions, drama and concerts are regularly staged.. The arts nurture self confidence and self esteem, thus enhancing personal and social development..

  Original link path: /Arts.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Eolas.. Féilire na Scoile 2011- 2012.. Lár-Théarma 1:.. 31 Deireadh Fómhair go dtí 4 Samhain 2011 (araon san áireamh).. 31 October to 4 November 2011 (inclusive).. An Nollaig/Christmas:.. 22 Nollaig 2011 go dtí 6 Eanáir 2012 (araon san áireamh).. 22 December 2011 to 6 January 2012 (inclusive).. Lár-Théarma 2.. :.. 13 Feabhra go dtí 17 Feabhra 2012 (araon san áireamh).. 13 February to 17 February 2012  ...   13 Aibreán 2012 (araon san áireamh).. 2 April to 13 April 2012 (inclusive).. Lá Saoire Banc/Bank Holiday:.. 7 Bealtaine 2012/ 7 May 2012.. An Samhradh/Summer.. Tosóidh na laethanta saoire 1 Meitheamh 2012.. Holidays will begin 1 June 2012.. Junior Certificate and Leaving Certificate Timetable.. Tá tráthchlár scrúdaithe an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta le fáil ag/ For Junior and Leaving Certificate timetables see.. State Examinations Commission..

  Original link path: /Calendar.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Mol an óige agus tiocfaidh s.. í.. Seanfhocal.. Stair an Choláiste.. Bunaíodh Gaelcholáiste Cheatharlach i 1990 chun oideachas dara-leibhéal trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil sa cheantar.. Ba chéim nádúrtha í seo óir bunaíodh an chéad Naíonra sna seachtóídí agus Gaelscoil Eoghain Uí Thuairisc i 1982.. Chuige sin i Mí Feabhra 1990 cheadaigh an tAire Oideachas, Máire Uí Ruairc, coláiste iarbhunoideachas nua faoi choimirce An Choiste Gairmoideachais.. Fostaíodh Caitlín Mhic Cárthaigh mar Phríomhoide i Metheamh 1990.. D’oscail an scoil ar an 3ú Meán Fómhair 1990 do naonúr scoláire i seomra in Ionad na nÓg, Ceatharlach, faighte ar chíos ag Seán Ó Caoimh, Príomhoifigeach Coiste Gairmoideachais Cho.. Bhog an scoil go dtí suíomh in Easca i Mí Eanáir 1991, áit ar tógadh seomraí réamhdhéanta.. De réir a chéile tháinig fás agus forbairt ar an scoil.. Cuireadh leis an bhfoireann agus ceapadh Pádraig Ó Ceallaigh ina leas-phríomhoide i 1996.. Thug Mícheál Ó Máirtín, Aire Oideachas, stadas buan don scoil i 1998 agus tosaíodh ar phleanáil chun foirgneamh buan a fháil.. De réir mar a bhí an scoil ag fás cuireadh síneadh leis an scoil i bhfoirm seomraí réamhdhéanta i 1995, 1998, 2001 agus 2003.. Sa deireadh thiar i Mí Eanáir, 2005 thug Máire Ní Ainifin, Aire Oideachas agus Eolaíochta, cead foirgneamh buan a thógáil.. Síníodh an conradh agus chas M.. J.. Ó Nualláin, T.. D.. an fód i bhFómhar 2005.. Lean bliain tógála nuar a mhair an scoil agus na tógálaithe i lámha a chéile agus bhog an  ...   a fháil agus chuige sin tá curaclam leathan á sholathar i dtimpeallacht atá taitneamhach.. Is mór an líon áiseanna atá ar fáil chun daltaí a réiteach don saol atá rompu.. Rinne an chéad rang Scrúdú na hArdteistiméireachta i 1995 agus ó shin i leith tá ag eirí go hiontach leis na scoláirí le céatadán an-ard ag frestal ar chúrsaí éagsúla i gcoláistí triú leibhéil.. Is minic a bhíonn uasmhéid poinntí agus scoláireachtaí 3ú leibhéil bainte amach ag daltaí.. Tá dul chun cinn iontach déanta ag an scoil maidir le cúrsái spóirt le coirn náisiúnta buaite san scuais agus galf agus onóracha cúige / réigiúin i gcúrsaí peile, iománaíochta, sacair agus lúthchleasaíochta.. Cothaítear na healaíona go ginearálta le béim an-mhór ar chúrsaí ceoil agus cultúrtha agus is minic a bhíonn bua ag dáltaí i gcomórtais áitiúla agus náisiúnta.. Tá sé mar aidhm ag an scoil oideachas a chur ar fáil mar chuid den phlean saoil iomlán ionas go mbeadh na daltaí in ann fás, forbairt agus a gcumas a shroichint leis an meon ceart maidir le foghlaim, obair, fírinne, áilleacht, oidhreacht, maitheas, dínit, daoine eile, iad féin agus an saol go coitianta.. Tá Gaelcholáiste Cheatharlach ag fás agus ag forbairt i gcónaí agus faoi láthair tá 323 dalta ó bhunscoileanna éagsúla sa cheantar ag freastal ar Ghaelcholáiste Cheatharlach.. Tá gach grúpa go bhfuil baint acu le Gaelcholáiste Cheatharlach – dáltaí, múinteoirí, foireann na scoile agus tuismitheoirí gníomhach i gcónaí sa Choláiste.. “Ar Scáth a chéile a mhaireann na Daoine”..

  Original link path: /History.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Cúrsaí Samhraidh / Summer Courses.. Eolas ag teacht faoi seo..

  Original link path: /Summer%20Course.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: County Carlow VEC.. Oideachas / Education.. An Roinn Oideachais agus Scileanna / Department of Education and Skills.. Coimisiún na Scrúdaithe Stáit / State Examinations Commission.. Gairmthreoir / Career Guidance.. CAO.. Qualifax.. Careers Portal..

  Original link path: /Links.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Sonraí Scoile.. Gaelcholaiste Cheatharlach.. Easca.. Ceatharlach.. Fón/Phone: 059 9132130.. Faics/Fax: 059 9130317.. Ríomhphost/Email.. Príomhoide: Caitlín Mhic Cárthaigh.. Leas-Phríomhoide: Pádraig Ó Ceallaigh.. Treoracha / Directions.. From North East - Dublin:.. Exit the M9 at exit 2 (Castledermot), 3rd exit off roundabout, approx 8km to Carlow, straight through next 2 roundabouts, at the Deerpark roundabout take first left, you are now on O'Brien road, go through next roundabout, our school is appox 400m on the right.. From West - Portlaoise:.. Left at Portlaoise roundabout, you are now on the ring road around  ...   are now on O'Brien road, go through next roundabout, our school is appox 400m on the right.. From South West - Kilkenny:.. Exit M9 at junction 5 (Tinryland), taking first exit left, approx 5km to Carlow, follow the road to Carlow, at 1st roundabout take 3rd exit, you are now on O'Brien Road, our school is approx 200m on the left hand side.. From South East - Wexford:.. At 1st roundabout take 3rd exit, you are now on O'Brien Road, our school is approx 200m on the left hand side..

  Original link path: /ContactDetails.html
  Open archive •  


  Archived pages: 16