www.archive-ie-2012.com » IE » G » GAEL

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 4 . Archive date: 2012-10.

 • Title: Brugh na Mí priomh leathanach
  Descriptive info: .. Brugh na Mí.. PRIOMH LEATHANACH.. SUIOMH.. LEAGAN AMACH.. PRIOMHGNEITHE.. GRIANGRAF.. EILE.. TEACH 4.. An Fís.. Sraidbhaile nua Gaelach.. Aghaidh teach 4.. Cúl teach 4.. An Suiomh.. An spéis leat conaí í sráidbhaile nua Gaelach (Brugh na Mí) í Baile Ghib í gCo.. na Mí agus bheith pairteach í bhforbairt an sráidbhaile ?.. Tá an céad teach criochnaithe anois.. Féach ar an griangraf ar chlé.. Ar an suíomh beidh tithe, naíolann agus áiteanna imeartha s scíthe.. Chomh maith beidh gort chun bia orgánach  ...   tochadaí.. Tá an suiomh gar do bunscoil lánghaeilge agus tá seirbhís bus ar fáil go dtí meánscoil lánghaeilge.. Tá eaglais Chaitliceach agus eaglais d'Eaglais na hÉireann in aice láimhe.. Glacfar le prionsabail leagain amach foirgnimh atá báúil don timpeallacht agus beidh deis ag an pobal bheith rannpháirteach insan nádur.. Tá sé d aidhm freisin ag an tionscnamh seo sprid pobail a.. chothú agus a chur cun cinn.. Má tá spéis agat sa fhorbairt seo cuir glaoch ar Tomás ag.. 087-8111521.. tar éis 5.. 30in..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: An láthair
  Descriptive info: lathair.. htm..

  Original link path: /lathair.htm
  Open archive

 • Title: New Page 4
  Original link path: /griangraf%20eile.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
 •  

 • Title: Fís don tochadaí
  Descriptive info: An Fís do todhchaí an sraidbhaile.. Foirgneamh Cumainn.. -.. faichí comhchoiteanna saor ó thrácht.. - cuibhrinn Talaimh.. - leagan amach féiniúlachta grúpa.. - bualadh ag an ngaráiste seachas tiomáint ó agus chuig an mbaile.. - céimeanna ina dhiaidh sin dírithe ar an siopa agus lárionad cultúrtha.. - ceardlanna, naíolann, nasc siopa leis an bpobal níos leithne (sa todhchaí) gan ghá tógáil ar thaobh an bhóthair.. Sábháilteacht leanbh.. faichí dúnta saor ó thrácht, le tithe timpeall le haghaidh feighleoireacht.. - teorainn luais 10Km/s/u.. - trealaimh imeartha páistí.. Scála Duine.. Tírdhreach scála beag.. scála aon-stor ar adhaigh an bhóthair agus faichí leath-phoiblí.. - ag baint leas iomlán as spás lóistín sna díonta.. - díonta cromtha , ceadaítear binn bheag (infeicthe), díonta (ós rud é go bhfuil sé ar fiar).. beagnach dofheicthe (cuireann na crainn agus tírdhreachú isteach ar radharc fada).. - cuireann na foirgnimh ceangailte béim go cothrománach.. - radharcanna idir na foirgnimh agus thar chodanna na ndíonta cromtha.. Fuinneamh íseal ; Truailliú íseal.. - foirgnimh fhíor-inslithe.. - limistéar beag bhallaí amuigh / dlúthfhoirgnimh.. - téamh na gréine (spás agus uisce.. - soirn bhith-bhreosla agus gaileadáin comhdhlúthaithe gáis (céim a haon).. - téamh bith-bhreosla CHP áitiúil a luaithe is atá a dhóthain forbartha ann le go mbeadh sé inmharthanach.. Ábhair thruailliú íseal.. inchothaithe.. - ábhair thruailliú íseal / fuinneamh íseal / CO2 íseal.. - ábhair áitiúla nuair is féidir.. - ábhair fhad-mharthanacha agus tógáil.. Laghdú tráchta.. - aonaid ceardlainne / oifige (méideanna difriúla).. - tithe inaistrithe d obair ón mbaile.. - mionbhus chuig na bailte praiticiúil de bharr an leagain amach agus an dlúthú pobail a eascraíonn as.. - Bunscoil in aice laimhe.. Coisithe in uachtar.. - teorainn luais 5 m/s/u (le cora ceansaithe tráchta agus pábháil brící.. - laghdú tráchta ar fuaid an tsuímh (feic thuas).. - cosáin aicearra chuig an scoil, siopa, naíolann agus  ...   - díonta neamhshiméadracha (íseal ó thuaidh) le scáthlú na spásanna comónta a ladhdú.. - aghaidh mhaith gréine do na tithe ar fad.. Úsáid uisce íseal.. - Bailliú baistí d uisciú garraithe.. uisciú cuibhrinn.. sruthlú leithreas.. glantachán carranna.. níochán éadaí (b fhéidir).. sruthann áiseann.. Fas Orgánach.. an cumas go bhfásfadh an tionscnamh, céim i ndiaidh céime nó nach.. bhf.. ásfadh, go mbeadh sé sásúil cuma cé mhéid céimeanna a thógtar.. - fásann an lár-ionad sóisialta (na láithreacha oibre siopaí, naíolann srl.. ).. - ón nód atá ann cheana (an scoil) ceangailte de shiúil.. Rochtanna.. - tá seomraí lárnach ag gach teach (cistin, seomra caidrimh, seomra gloine, rochtanna.. chathaoir rotha don seomra leapa, seomra ar an mbunurlár.. - páirceáil mhí-chumais curtha ar fáil ag an dorais tosaigh (ach mí- chumas amháin).. Dearadh agus.. bainistíocht aontaithe.. - Céad chéim deartha ag an úinéir agus foireann deartha súil go nglacfaí áititheoirí (atá ann agus a d fhéadfadh a bheith ann) isteach sna céimeanna ina dhiaidh sin.. - bainistíocht pobail ag aistriú i dtreo an phobail diaidh ar ndiaidh.. Inchostas.. - meascán de thithe inchostacha agus inmhianta.. - is féidir conradh cíosa don árasán a bheith ann.. - ní gá thar charr amháin an teaghlach (de bharr an mhionbhus chuig na bailte, agus giorracht an.. tsiopa, na scoile, na naíolainne, áiseanna spóirt agus baile - obair.. - costais téamh fíor-íseal.. Cultúr.. - siopa agus lárionad cultúir mar fhócas sóisialta / teanga.. - naíolann agus naíscoil ag cothú agus athbhuanú na Gaeilge.. - cúrsaí Gaeilge.. - cúrsaí Oidhreachta trí Gaeilge.. - cúrsaí Nádúr trí Gaeilge.. Nasc go dtí foirgnimh feirme.. cumas cosán / rochtanna feirme go dtí na foirgnimh feirme ón scéim.. Táirgeadh bia orgánaigh.. - is leis na háititheoirí an áis tháirgedh bia gar do na tithe.. - múiríniú.. Lárionadh athchúrsála.. - laghdaigh, athúsáid agus athchúrsáil curtha chun cinn..

  Original link path: /fis.htm
  Open archive •  


  Archived pages: 4