www.archive-ie-2012.com » IE » G » GAELSCOILUIRIORDAIN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 14 . Archive date: 2012-10.

 • Title: Fáilte - Gaelscoil Uí Ríordáin
  Descriptive info: .. Fáilte.. Baile | Home.. Nuacht | News.. Ráiteas Misiúin | Mission Statement.. Stair na Scoile | History.. Ranganna | Classgroups.. Foireann na Scoile | Staff.. Curaclam.. Gailearaí | Gallery.. Nuachtlitir | Newsletter.. Cúinne na bPáistí.. Cainteoirí na Seachtaine.. Brat Glas | Green Flag.. Coiste na dTuistí | Parent Council.. Foclóirín.. Clárú/ Registration.. Íosluchtú | Downloads.. Go dti Gailearaí | Go to Gallery.. Nuacht.. Deireadh-Fómhair 12.. Oíche Shamhna.. Bhí lá aoibhinn ag na  ...   Fómhair 2012.. Gach rang, Naíonáin Bheaga-Rang 6.. The children had a great day dressed up in Halloween costumes!!! Bainigí taitneamh as an mBriseadh lár téarma.. Feicfimid sa scoil nua sibh.. :).. Dea-Scéal.. !.. An Scoil Nua.. Slán le Cúl Rua.. Beimíd ag bogadh go Carraig an Earra Dé Máirt 6/11/2012.. Click on News page.. Click on the following link for important information.. Email 26-10-12.. Gaelscoil Uí Ríordáin |.. www.. gaelscoiluiriordain.. ie.. |.. runai@gaelscoiluiriordain..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Fáilte - Gaelscoil Uí Ríordáin
  Descriptive info: Ráiteas Misiúin.. Is Gaelscoil í Gaelscoil Uí Ríordáin a fhreastalaíonn ar riachtanais an pháiste mar bhall aonair den phobal áitiúil.. Dírítear ar fhorbairt iomlán an pháiste; forbairt spioradáltacht, morálach, soisialta, pearsanta agus fisiciúil.. Cuirtear an churaclam i bhfeidhm in atmaisféar oideachasúil taitneamhach ag tabhairt aitheants do gach éinne i slí gairmiúil.. Aidhmeanna.. Ardchaighdeán oideachais trí Ghaeilge a chur ar fáil do scoláirí na scoile.. Suíomh taitneamhach a chruthú do na scoláirí ionas go mbainfidh siad sult, spórt agus tairbhe as na laethanta a chaitheann siad ar scoil.. Féin mhuinín na scoláirí a fhorbairt ionas go mbeidh siad lán do fhéinmhes agus do mhisneach.. Atmaisfeár dearfach, sábhailte a chothú sa tslí go mbeidh pobal na scoile slán sábhálta.. Difríochtaí aonoir a athint agus freastal cóir a dhéanamh ar na dúshláin ar fad.. Ardmheas ar an nGaeilge a fhorbairt i measc pobal na scoile agus sa cheanntar mórthimpeall.. Deiseanna a thabhairt ar fhorbairt iomlán a dhéanamh ar churaclam na bunscoile.. Eagsúlacht modhanna múinte a úsáid, rud a thabharfaidh réimse leathan eispéiris do  ...   child is emphasised which include spiritual, moral, social, personal and physical development.. The curriculum is approached in an enjoyable, educational atmosphere acknowledging every child educationally.. School Objectives.. To provide a high standard of education for the pupils of the school through Irish.. To create an enjoyable environment for the pupils in order for them to enjoy and benefit from their school days.. To develop the pupils self-confidence so that they are full of self-respect and courage.. To create a positive and safe atmosphere so that the school community are safe and well.. To acknowledge individual differences and to provide for and attend justly to all the challenges.. To develop a high respect for Irish in the school community and in the locality.. To provide opportunities to fully develop the primary school curriculum.. To use a variety of teaching strategies and approaches, which will give the pupils a wide variety of experiences.. To listen to every individual both attending and working in the school.. Principal: Gabriel O Cathasaigh.. Vice-principal: Bríd Ní Conchubhair..

  Original link path: /mission_statement.html
  Open archive

 • Title: Fáilte - Gaelscoil Uí Ríordáin
  Descriptive info: Stair na Scoile.. Cuireadh fáilte roimh 20 naíonáin bheaga chuig Gaelscoil Uí Ríordáin sa bhliain 1983.. B iad scóláirí an chéad rang sa ghaelscoil.. I láthair na huaire, tá níos mó ná 550 scóláirí ag freastal ar Ghaelscoil Uí Ríordáin le 27 múinteoir agus 5 cúntóirí speisialta ranga ar an bhfoireann.. Is pribhléid mhór é don ghaelscoil bheith nascaithe leis an bhfile cáiliúil agus gaeilgeoir Seán Ó Ríordáin ó ghaeltacht Mhúscraí.. Ríordánach a tugadh air i gcúrsaí litríochta.. Is léir go raibh bua na litríochta agus bua a theanga dhúchais, an Ghaeilge aige.. File Eorpach ba ea é de réir daoine áirithe anseo in Éirinn.. Scríobh sé ceithre leabhair filíochta, le roinnt filíocht mór le rá sna foilseacháin sin.. I measc na ndán uile a scríobh sé, s iad na cinn is suntasaí don ghaelscoil ná eireabaill spideoige agus ar chúl an tí.. Tá an scoil lonnaithe ar bhóthar Iniscara in iarthar Bhaile an Chollaigh comhthreomhar leis an bPáirc Réigiúnda agus tigh Sheáin Ó Ríordáin.. Tá an t-ádh linn go bhfuil radharc álainn againn ar an bpáirc agus go  ...   atá againn anois agus a bhí againn tráth.. History.. Gaelscoil Uí Ríordáin welcomed 20 junior infants in 1983.. These 20 children formed the first class of our Gaelscoil.. Today, there are over 550 children attending Gaelscoil Uí Ríordáin with 27 teachers and 5 special needs assistants.. Gaelscoil Uí Ríordáin is very honoured to be so named after the legendary gaelic poet, Seán Ó Ríordáin, who in literary terms was widely known as Ríordánach.. A master of his art and a credit to the irish language, he wrote many well-known poems including a poem about a robin and a poem about the land of youth.. The school is situated on the Inniscarra road west of Ballincollig, parallel to the Regional Park and close to Seán Ó Ríordáin s former residence.. We are priviledged to have a beautiful view of the park and close accessibilty with a safe foot path to it.. What began over a shop with one little room has developed over the past 30 years.. Gaelscoil Uí Ríordáin is very proud of all its pupils both past and present..

  Original link path: /history.html
  Open archive
 •  

 • Title: Fáilte - Gaelscoil Uí Ríordáin
  Descriptive info: Cainteorírí na Seachtaine.. Foireann na Scoile | Staff 2012/2013.. Príomh-oide.. Gabriel Ó Cathasaigh.. Naionáin Bheaga.. Susan Ní Laighain.. Denise de Brún.. Orla Ní Shionnaigh.. Sarah Nic Cárthaigh.. Naionáin Mhóra.. Deirdre Ní Chinnéide.. Fiona Uí Shuilleabháin.. Tríona Ní hUallacháin.. Rang 1.. Bríd Ní Risteáird.. Clíodhna Ní Chatháin.. Kate Ní Mhaoilmhíchíl.. Rang 2.. Cáit Ní Chonchúir.. Marie Ní Mhuiríosa.. Rang 3.. Miriam Ní Chaoimh.. Máire Uí Chéilleachair..  ...   Caoimhín Ó hÁinle.. Rang 6.. Muireann Ní Dhonnabháin.. Clíona Nic Mhuiris.. Múinteoirí.. Speisialta Foghlama (Special Education Teachers).. Bríd Ní Chonchubhair,.. Áine Ní Chathasaigh,.. Síle Ní hIarlaithe,.. Siobháin Uí Mhuirithle.. Tríona de Barra.. Máire Uí Chaoimh.. Cúntóirí Speisialta Ranga (Special Needs Assistants).. Caitríona Ní hEidhin,.. Réiltín Nic an Bheatha,.. Gráinne Ní Longaigh, Evelyn Nic Gabhann.. Siobháin Ní Shuilleabháin.. Rúnaí (Secretary).. Coimeádaithe(Caretakers).. Frances Uí Dhonnabháin.. Noel Eugene..

  Original link path: /staff.html
  Open archive

 • Title: Fáilte - Gaelscoil Uí Ríordáin
  Descriptive info: Curraclam na Bunscoile/Primary School Curriculum.. Gnéithe/Areas.. Ábhair/Subjects.. Litríócht/Language.. Gaeilge, Béarla/English, Gaeilge.. Mata/Mathematics.. Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta (OSIE)/Social Environmental and Scientific Education (SESE).. Stair, Tíreolas, Eolaíocht/History, Geography, Science.. Na hÁbhair Éalaíne/Arts Education.. Ealaín, Drámaíocht, Ceol/Visual Arts, Drama, Music.. Corp Oideachais/Physical Education.. Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS)/Social, Personal and Health Education (SPHE).. Creideamh/Religious Education..

  Original link path: /notices.html
  Open archive

 • Title: Fáilte - Gaelscoil Uí Ríordáin
  Descriptive info: Brat Glas/ Green Flag.. Brat Glas.. Tá an Brat Glas á stiúradh ag Áine(R.. 4) Clíona(R.. 1) i mbliana - an aidhm atá ann ná aire na bpáistí a dhíriú ar chaomhnú na timpeallachta agus Brat Glas a fháil don Ghaelscoil sa phróiseas.. Bunú Jack Jill.. A thuistí, a chairde,.. Táimíd ag tosnú ar athchúrsáil a dhéanamh ar fhóin pócaí chun cabhrú leis an Jack Jill Foundation.. Gach eolas ar fáil sa leabhrán eolais.. Beimid an-bhuíoch as bhur dtacaíocht.. Tá na páistí ar fad ar  ...   to heighten the childrens environmental awareness.. We are undertaking as a school to work towards achieving Green Flag status.. Jack and Jill Foundation Let s go! We are now starting our recycling campaign in earnest.. Jonathon Irwin of Jack Jill Foundation gave a very moving and impressive delivery on the work of the organisation.. So, clean out those drawers, get those toxic, unused mobiles into us.. Each one is worth 10 approx to the foundation.. Friends, family, neighbours and work-colleagues! We want all your unused phones!..

  Original link path: /greenflag.html
  Open archive

 • Title: Fáilte - Gaelscoil Uí Ríordáin
  Descriptive info: An Coiste.. Cathaoirleach:.. Mary Uí Cheallaigh.. Cisteoir:.. Eimear Uí Chróinín.. Rúnaí:.. Vikki Uí Chróinín.. Tá nuachtlitir nua Choiste na dTuistí le fáil anseo anois maidir le himeachtaí an Choiste do Mhárta.. The new Parents Council newsletter is now available here regarding events in March.. Click here.. Coiste na dTuistí Márta..

  Original link path: /parent.html
  Open archive

 • Title: Fáilte - Gaelscoil Uí Ríordáin
  Descriptive info: Fáilte.. Lebhair Gaeilge Linn.. Taispéain dom.. Show me.. Cén dath atá uait?.. What colour do you want?.. Níl aon -------- agam.. I have no --------.. Tabhair dom crián dearg, más é do thoil é.. Give me a red crayon, please.. Mise an chéad/ dara/ triú duine.. I am the first/ second/ third person.. Gabh mo leithscéal a mhúinteoir, tá teachtaireacht agam.. Excuse me please teacher, I have a message.. B fhéidir gur féidir liom.. Maybe, I could.. An bhfuil cead agam peann luaidhe a fháil, más é do thoil é?.. May I get a pencil, please?.. Caith chugamsa é!.. Throw it to me!.. An gcabhróidh tú liom?.. Will you help me?.. An osclóidh tu é seo?.. Will you open this?.. Cá gcuirfidh mé é seo?.. Where will I put this?.. Táimid mór le chéile.. We are friends.. An féidir liom na pinn luaidhe a thabhairt amach?.. Can I give out the pencils?.. An féidir liom sos a thógaint?.. Can  ...   Santa Claus bring you?.. Tabharfaidh sé.. He will bring.. Ar mhaith leat.. ?.. Would you like ?.. Ba mhaith liom.. I would like.. Níor mhaith liom.. I would not like.. An maith leat ?.. Do you like ?.. Is maith liom.. I like.. Ní maith liom.. I don t like.. Dhein mé dearmad ar mo lón.. I forgot my lunch.. An bhfuil cead agam.. a fháil?.. May I get.. Táim préachta leis an bhfuacht.. I am frozen with the cold.. Táim stiúghtha leis an ocras.. I am starving with the hunger.. Conas tá tú?.. How are you?.. Táim go diail ar fad.. I m good.. Táim cuíosach.. I m alright.. Níl geáranta agam.. No complaints.. Tá mé ag tnúth leis.. I m looking forward to it.. Tá sceitimíní orm.. I m excited.. Féach ar mo cheann.. Look at my one.. An cuimhin leat?.. Do you remember?.. Is cuimhin liom.. I remember.. Is maith is cuimhin liom.. I remember well..

  Original link path: /faq.html
  Open archive

 • Title: Fáilte - Gaelscoil Uí Ríordáin
  Descriptive info: Clárú.. Má tá suim agat sa ghaelscolaíocht nó má tá aon cheist agat faoi Ghaelscoil Uí Ríordáin, cuir glaoch ar an scoil 021 4872752 nó cuir ríomh-phost chuig na scoile gabrielocathasaigh@gmail.. com.. Eagrófar coinne leat láithreach.. Beidh an-áthas orm labhairt leat agus an scoil a theaspáint duit..  ...   the gaelscoil and require further information, I would be delighted to meet you and show you the school in advance of enrolement.. Please contact me at 021 4872752 or by email gabrielocathasaigh@gmail.. I will arrange a meeting with you.. Mise le meas,.. Gabriel.. Polasaí Cláraithe /Enrolment Policy..

  Original link path: /about.html
  Open archive

 • Title: Fáilte - Gaelscoil Uí Ríordáin
  Descriptive info: Leabhrán Eolais N Bheaga.. Leabhrán Eolais.. Leabhrán Polasaí Lón Folláin.. Paired Reading Scheme Summary and Checklist.. Polasaí Leabharlann.. R.. S.. E Booklet.. Labhair Gaeilge Linn.. Polasaí Cláraithe/Enrolment Policy.. Polasaí um Chaomhnú Páistí..

  Original link path: /downloads.html
  Open archive

 • Title: Fáilte - Gaelscoil Uí Ríordáin
  Descriptive info: Teangmháil | Contact.. Gabriel Ó Cathasaigh.. (Príomhoide).. Bríd Ní Chonchubhair.. (Leas-phríomhoide).. Ainm:.. Ríomh-phost:.. Mo theachtaireacht:.. Príomhoide.. Gaelscoil Uí Ríordáin.. Cúl Rua.. Baile an Chollaigh.. Co.. Chorcaí Guthán:.. 021-4872752.. Ríomhphost:..

  Original link path: /contact.html
  Open archive •  


  Archived pages: 14