www.archive-ie-2012.com » IE » G » GAELSCOILTHOMAISDAIBHIS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 34 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Gaelscoil Thomais Daibhís - Baile/Home
  Descriptive info: .. Menu.. Baile.. Fúinne.. Polasaithe Scoile.. Obair na bPáistí.. Coiste.. Gaelscolaíocht.. Galleraí.. Baile/Home.. Ceolchoirm na Nollag 2012 - 12ú-14ú Nollaig.. Fáilte roimh chách!.. Cór na Gaelscoile ag canadh Carúl Nollag i dTeach Banaltrais Brídhaven ar an gCéadaoin 19ú.. Ceoltóirí na Gaelscoile ag seimnt ceoil tradisiúnta ag Leabharlann Poiblí Mhagh Ealla ar an Déardaoin 20ú, ar son Fondúireacht Jack agus Jill.. Bígí linn!.. Cártaí Nollag, deartha ag daltaí na Gaelscoile ar díol sa scoil.. Comórtas Peile na gCailíní do Ghaelscoileanna Chorcaí ar siúl i Magh Ealla ar an Mairt 19ú.. Togha na caide tré mheán na Gaeilge.. !!.. Laethanta saoire na Nollag / Christmas Holiday 22/12/12- 6/01/13.. Beannachtaí na Nollag oraibh go leir!.. Failtímid roimh theagmháil le tuismitheoirí, daltaí nó le tuismitheoirí atá ag cuimhneamh ar a bpaistí a sheoladh chuig an Gaelscoil,.. sna bealaí seo :.. Ríomhphost:.. gaelscoiltd@eircom.. net.. Fón: 022-42709.. Facs: 022-30090.. Teachtaireacht na míosa/ This Month s Message :.. Dónal Ó Murchú (Príomhoide) Deireadh Fómhair.. Tá Deireadh Fómhair buailte linn agus obair na scoile faoi lán tseoil anois.. Dírím aird na bpáistí agus a dtuismitheoirí an mhi seo ar Pholasaí Obair Bhaile na Gaelscoile - Féach ar.. This month we highlight our school Homework Policy, available from.. In summary, Gaelscoil Thomáis Dáibhís homework policy outlines the reasons for giving homework (m.. sh.. chun obair an lae a inshealbhú agus a neartú, chun scileanna dianstaidéir a fhorbairt, chun díogras i leith na foghlama a chothú san paiste agus chun nasc luachmhar idir thuismitheoir agus an múinteoir a sholáthar).. The emphasis in Gaelscoil Thomais Daibhís is placed equally on written homework and oral homework (m.. sh.. léitheoireacht sa ghaeilge agus sa bhéarla, plé is caint ar ábhar an obair bhaile, obair/fíricí atá le foghlaim, ar thablaí 7rl).. As a parent, you can help your child by providing a suitable place and time for homework, by discussing the content of the homework with your child, by assisting your child with further explanation after they have attempted the work independently initially and by signing the dialann obair bhaile each evening.. Gaelscoil Thomáis Daibhís also places emphasis on the quality of the homework rather than the quantity.. Approximate times to complete homework and general homework content are provided in our policy as a help for parents to monitor more closely their child s efforts.. Má bhíonn aon bhuairt ar thuismitheoir faoin obair nó muna n-eirionn led phaiste an obair bhaile a chríochnú, iarrtar ort nóta míniúcháin a chur sa dialann no coinne a dhéanamh bualadh leis an múinteoir.. Sa tslí seo, is feidir linn go leir oibriú ar mhaithe an phaiste.. Le dea-ghuí,.. Dónal Ó Murchú (Príomhoide).. Nuacht:.. Curtha le Déanaí / Recent Updates (as of15/11/12):.. Bí ag faire amach dos na h-imeachtaí seo a bheidh ag teacht go luath/ Upcoming events.. Spriocdáta le haghaidh Foirmeacha Iarratais ar Chlárúchan 2013:Closing date for applications for Enrolment 2013-.. 31ú Deireadh Fómhair/31st October.. Leabhair molta mar bhronntanais do rang a 5 : cliceáil anseo.. Tuilleadh Eolais Ranga/Class information:..  ...   traenáil déanta ag an bpainéal le múinteoir Micheál agus múinteoir Conchubhair agus cé nach raibh an bua againn i mbliana, táimid fós an bhrodúil as na h-imreoirí ar fad a bhí ar an bpainéal.. Maith sibh, a bhuachaillí agus comhghairdeas le foireann Drom Athain.. Tá foireann na gCailíní i mbun traenála chomh maith faoi striúr muinteoir Labhrás.. Bíonn seisiún traenála fé dhíon ag na cailíní gach Luan díreach i ndiaidh scoile.. Traenáil Peile ag tosú gach Máirt do dhaltaí Rg 3-6.. Cluichí cairdiula is cluichí idirscoileanna le linn Mheán Fómhair is Dheireadh Fómhair.. Club iarscoile Fit4Kids ar siul gach Luan i halla na scoile.. Tuilleadh eolais ón oifig.. Céadaoin na gCos - Mar a tharla anuraidh, moltar do phaistí siúl ar scoil gach Céadaoin.. Iarr ar mhaim nó ar dhaid an carr a pháirceail agus siul ar scoil leat ar an gCéadaoin.. Our Walk on Wednesday initiative is back in full swing.. Why not contribute to our efforts in promoting a healthy lifestyle by parking the car and walking to school on Wednesdays.. ! Míle buíochas le Micheál Ó hAnnragain (parent) a chabhraíonn le daltaí an bóthar a thrasnú go sábháilte gach Céadaoin.. Our thanks also to The Arches Bar and The Bridge House Bar for allowing the use of their carparks by parents who wish to park and stride with their children.. Rince ghaelach sa scoil gach Máirt is Céadaoin.. Tuilleadh eolais ón oifig.. Spórt:.. D imir Maitiú Ma.. g Fhloinn le foireann bunscoile Chorcaí ag Cluiche Cheannais na Mumhan le linn mí Iuil.. Mathew Mac Glynn donned the red and white of Cork when he played on the Cork Primary School team that took to the field at half time during this years Munster Football Final.. This was a great honour for Mathew, his family, his local club, Mallow and for our school.. Mathew joins a long list of Gaelscoil pupils who have represented Cork in these games.. Comhghairdeas Maitiú! Féach ar graingraifeanna in Obair na bPáistí.. Comhghairdeas le foireann Gailf na Gaelscoile(3ú áit) agus le Éamonn Breathnach Rg 6 (buaitheoir aonarach ar an lá) a bhí ag imirt i gcraobh Chorcaí sa Dubhghlas.. Bua ag foireann camógaíochta na Gaelscoile sa chomórtas Corn Dot Doll eagraithe ag Cumann Camógaíochta Mhagh Ealla.. Bua Stairiuil ag Foireann iománaíochta i gCraobh Thuairsceart Chorcaí / Historic Win for Gaelscoil Hurling team in North Cork Final.. Lúthchleasaíocht Bhunscoileanna Chorcaí / Cork City Sports : Comhghairdeas le Caitlín Nic Aonghusa (Rang 1) a bhuaigh Craobh an Chontae faoi 9.. Comhghairdeas freisin leis na buaiteoirí eile ón nGaelscoil ar an lá.. Coiste / Parents Assoc.. The next Parents Association Meeting will take place in December, date to be advised.. Culaith Spóirt na scoile/School Tracksuits:.. A date for ordering new tracksuits will be published before Christmas - please see.. parents association page.. for specific details to download the order form.. Website Updates:.. Please email updates/photos to the following email address:.. gstdwebupdates@live.. com.. Archive of recent updates.. View Larger Map..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Gaelscoil Thomais Daibhís - Fúinne/About Us
  Descriptive info: Fúinne/About Us.. Foireann na scoile 2012/13.. Príomhoide : Dónal Ó Murchú Leas-Príomhoide: Síle Ní Ríordáin Rúnaí: Regina.. Ranganna do.. 2012-2013.. Rang.. Muinteoir.. Obair Bhaile (nóimeád-treoir).. Eide Spóirt na scoile/Tracksuit Days.. Snámh ag tosú.. Ceoil/Music.. Naíonáin Shóisearacha.. Donna.. 20-30.. Máirt agus Déardaoin.. Naíonáin Shóisearacha.. Síle Ní L.. Naíonáin Shínsearacha.. Aoife.. Niamh.. 20th Dec.. Rang 1.. Maighread.. 30.. Ceadaoin agus Deardaoin.. Rang 2.. Mícheál.. 40.. Rang 3.. Lábhrás.. 50.. Deardaoin agus.. Dé h-Aoine.. Dé Céadaooin- Ceol tradisiúnta.. Rang 4.. Siobhán Ní hArgáin.. 60.. Rang 5.. Siobhán de P.. Rang 5.. Máire Ní Mhainnín.. Rang 6.. Conchubhair.. 60-75.. Fees.. (paid to Muinteoir - receipt provided - installments facilitated): Photocopy: 15Euro, Snámh: 40 euro, Ceoil(r3-r6): 40 euro, Insurance 7.. Book Rental:.. starts in Rang 3.. Extra curricular optional activities - Tuilleadh eolais ón oifig.. Dé Luáin.. Fit for Kids - Halla na scoile.. Dé Máirt.. Rang 3- Rang 6 - Peil(buachaillí) 3pm-4pm, School.. Rince ghaelach - Halla na scoile.. Dé Céadaoin.. Céadaoin na gCos /WOW on Wednesdays- Walk.. Cór agus Ceolfhoireann na Gaelscoile.. Peil na gcailíní- Halla Choláiste Dáibhís.. Dé Déardaoin.. Snámh - dates shown above.. Leabharlann scoile 12.. 30-1.. 00.. Fás agus Forbairt na Scoile i láthair na h-uaire.. Ba chúis mhór áthais í scéal a d fháilt ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta go bhfuilid ag cur seacht seomra breise leis an nGaelscoil, chun freastal ar an éileamh atá ar an ngaelscolaíocht i Magh Ealla agus sa cheanntar.. Tá an Bord Bainistíochta i mbun oibre i láthair na h-uaire chun an obair seo a chur i gcrích agus táthar ag súil go dtosnófar ar an tógáil go luath amach anseo.. Nuair a bheidh na seomraí tógtha, beidh sé sheomra déag sa scoil, chomh maith leis na h-áiseanna atá againn cheanna, ar nós cúirt chispeile, halla scoile, leabharlann agus seomra ríomhairí.. (Curtha suas 14/5/12).. It  ...   ó Chumann na Gaelscoileanna cuireadh an t-iarratas faoi bhráid na Roinne Oideachais, lorgaíodh foirgneamh oiriúnach agus ar deireadh, socraíodh ar roinnt seomraí in Ionad an Pharóiste a úsáid mar chóiríocht sealadach.. Ceapadh Cathal Ó Riada mar Phríomh Oide agus osclaíodh Gaelscoil Thomáis Dáibhís don chéad uair ar an gcéad lá de Mhí Mheán Fómhair 1985.. Ceiliúrann ainm na scoile, Tomás Dáibhís a rugadh i Mala i 1814 agus a throid ar shon saoirse na ndaoine ins an 19ú aois déag.. Is spéisiúil go raibh an scoil lonnaithe ar dtús ar an bpríomh shráid a bhfuil ainmnithe ina dhiaidh.. Reachtáiltear Comóradh Thomáis Dáibhíós gach blian i mí Dheireadh Fómhair.. Le linn an chomóraidh, bíonn léacht tugtha ag aoi-chainteoir náisiúnta agus canann Cór na Gaelscoile is bíonn Ceolfhoireann na Gaelscoiole ag seimnt ceoil ann.. Oscailt Oifigiúil an Fhoirgnimh Nua 2000.. Bhí cúrsaí go maith ar feadh roinnt mhaith de bhlianta agus an scoil lonnaithe i seomraí réamhdhéanta.. Ach le h-imeacht ama agus líon na bpáistí ag méadú, bhí sé sóiléir nách réiteach buan a bhí ann don todhchaí.. Bunaíodh feachtas i measc na dtuismitheoirí agus na múinteorí chun scoil bhuan a thógáil.. Scríobhadh go leor leor litreacha.. Ar deireadh thiar thall, tugadh an cead chun dul ar aghaidh agus scoil nua a thógáil ar an suíomh i gCnoc an tSamhraidh.. I 1999, thosnaigh obair na foghlama i láithreán nua, agus le háiseanna cearta, chuaigh saol na scoile i bhfeabhas.. Ba chúis mhór cheiliúradh é nuair a d oscail an tAire Oideachais, Mícheál Ó Mairtín, Gaelscoil Thomáis Dáibhís i gCnoc an tSamhraidh i Mí an Mheithimh 2000.. Sa bhliain 2008, bhí gá le cur leis an scoil.. Ag an am tógadh dhá sheomra ranga, seomra acmhainne agus le cabhair tuismitheoirí na scoile, bailíodh airgead chun leabharlann lárnach agus seomra ríomhairí a thógáil chomh maith..

  Original link path: /pages/fuinne.php
  Open archive

 • Title: Gaelscoil Thomais Daibhís - Polasaithe Scoile/School Policies
  Descriptive info: Polasaithe Scoile/School Policies.. Polasaithe.. Obair Bhaile Leabhrán + Polasaí.. downloads: 193 | type: doc | size: 68 kB.. Health and Safety.. downloads: 193 | type: doc | size: 56 kB.. Cod Smachta.. downloads: 307 | type: doc | size: 215 kB.. Enrolment Policy.. downloads: 147 | type: docx | size: 27 kB.. Child Protection Policy.. downloads: 544 | type: docx | size: 132 kB.. Anti bullying policy.. downloads: 95 | type: docx | size: 20 kB.. Nuachtlitreacha/Bileoga Eolais.. Nuachtlitir na Gaelscoile- Meitheamh 2012.. downloads: 112 | type: doc | size: 2 MB.. Nuachtlitir na Gaelscoile-Feabhra 2012.. downloads: 147 | type: doc | size: 1 MB.. Feilire scoilbliana/ School Calendar 2012/13.. downloads: 80 | type: docx | size: 31 kB.. Ag Tacú le Foghlaim do phaiste.. downloads: 82 | type: pdf | size: 581 kB.. Understanding Sten Scores.. downloads: 85 | type: pdf | size: 322 kB.. Literacy and Numeracy- Ag tuiscint scóir Sten.. downloads: 126 | type: pdf | size: 440 kB.. Ceangailte le seo, tá bileog míniúcháin chun cabhrú le tuismitheoirí scóir Sten a thuiscint níos fearr.. Gan amhras, fáiltímid roimh thuismitheoirí a thuilleadh eolais a  ...   docx | size: 15 kB.. Leabhar Liosta Rg 3-2012-13.. downloads: 98 | type: docx | size: 17 kB.. Liosta Leabhair Rg2- 2012-13.. downloads: 66 | type: docx | size: 16 kB.. Liosta Leabhair Rg1- 2012-13.. downloads: 64 | type: docx | size: 14 kB.. Liosta Leabhair Naionain Shinsireacha/ Snr Infants.. downloads: 68 | type: docx | size: 16 kB.. Liosta Leabhair Naíonáin Shóisireacha/ Jnr.. downloads: 54 | type: docx | size: 13 kB.. Ranganna Oiche.. Seachtain 1.. downloads: 87 | type: zip | size: 49 kB.. Seachtain 2.. downloads: 54 | type: zip | size: 160 kB.. Seachtain 3.. downloads: 47 | type: zip | size: 155 kB.. Seachtain 4.. downloads: 55 | type: zip | size: 43 kB.. Seachtain 5.. downloads: 49 | type: zip | size: 28 kB.. Seachtain 6.. downloads: 49 | type: zip | size: 44 kB.. Foirmeacha le h-íoslódáil/ Downloadable forms.. Foirm Chlárúcháin.. downloads: 72 | type: | size: 0 kB.. Leabhair molta do Rang a 5.. downloads: 9 | type: docx | size: 17 kB.. Foirm Iarratais Chlarúchain / Enrolment Application Form.. downloads: 96 | type: docx | size: 16 kB..

  Original link path: /pages/polasaithe-scoile.php
  Open archive
 •  

 • Title: Gaelscoil Thomais Daibhís - Obair na bPáistí/Childrens work
  Descriptive info: Obair na bPáistí/Childrens work.. Class of.. 2012-2013.. Cliceáil anseo.. for class information.. Class of 2011-2012.. Naíonáin Bheaga 2.. - click on the.. link.. to see Muinteoir Jackie and the paisití at Kennedy s Farm Killarney!.. Naíonáin Mhóra.. to see the Muinteoir Donna and the paistí at Millstreet Country Park!.. Rang a 2 -.. Céad Comaoineach:.. More.. Photos.. here.. Mo Chéad Comaoineach:.. Ar an 26ú lá de Bhealtaine rinneamar ár gCéad Comaoineach i Séipéal Naomh Mhuire.. Bhí an lá go hálainn agus an ghrian ag spalpadh anuas orainn.. an séipéal lán go doras agus sceitimíní orainn go léir.. Bhí cór na scoile ag canadh agus ag seinm ceoil le linn an aifrinn.. Bhí jab le déanamh ag gach duine sa rang agus rinneamar alán cleachtadh le múinteoir Micheál roimh ré.. Is é an tAth.. Mac an Taoisigh a leigh an t-Aifreann agus ní dhéanfaidh mé dearmad ar an lá go deo.. I ndiaidh an aifrinn, bhí cóisir againn sa teach.. Bhí mo chairde agus mo cholceathracha ar fad ann.. Bhí tuirse an domhain orm ag dul a chodladh.. Rang a 4:.. griangrafanna de rang 4 2011-2012.. Rang a 6.. - Cóineartú 2012 - click on the.. to see Confirmation Photos.. Turas stairiúil timpeall Mala.. Díolachán Cístí eagraithe ag rang a 6.. Téann na fáiltis chuig ár dturas go dtí an Ghaeltacht.. See all the Photos.. !.. Ar an gcéad lá de Bhealtaine, 2012, chuaigh daltaí Rang 6 fé lamh an Easpaig i Seipéal an Aiséirí, Magh Ealla.. Bhí an áit dubh le daoine toisc sé scoil ar fad a bheith i láthair.. Ba bhliain mhór í don Ghaelscoil de bharr go rabhamar i bhfeighil ar an gceol, an amhránaíocht agus ar an séipéal a mhaisiú don lá.. Thosaíomar ag tús na bliana leis an ealaín.. Tháinig ealaínteoir isteach ag obair linn agus bhaineamar ana-sult as é seo a dhéanamh, go háirithe an quilt ollmhór a dheineamar.. Gan amhras, do chuir Cór na Gaelscoile go mór leis an lá.. Bhí gach éinne ana-thógtha leis an gcanadh agus leis an gceol álainn a sheinmeadar le linn an aifrinn.. Ní fada anois go mbeidh rang 6 ag imeacht go dtí na meánscoileanna ach is cinnte go gcuimhneofar ar an gcéad lá de Bhealtaine go ceann tamaill maith sa Ghaelscoil.. Comhghairdeas le daltaí Rang 6 aguis le múinteoir Maire!.. Bua Stairiúil ag Gaelscoil Thomáis Dáibhís san iománaíocht Roinn A2.. Ba lá stairiúil é i stair na Gaelscoile ar an 13ú de Mheitheamh, 2012, nuair a bhuaigh foireann la Gaelscoile an comórtas seo don chéad uair riamh.. Bhí an bua seo ag teacht le fada an lá.. Le roinnt blianta anuas, bhí Gaelscoil Thomáis Dáibhís san iomaíocht sa chomórtas seo agus bhí cluiche cheannais nó dhó caillte acu san am san.. Ach ní tharlódh a leithéad an babhta seo.. Ba bheag aird  ...   Boilstéir, Aaron Ó Boilstéir.. Ag glacadh leis an gcorn, do ghabh Eoin buíochas leis an bpainéal ar fad, na traenálaithe, múinteoir Micheál agus múinteoir Conchubhair agus leis an bhfoireann ó Scoil Naomh Pádraig.. Bhí lucht leanúna mór ann ón nGaelscoil agus thugadar an tacaíocht don bhfoireann le linn an chluiche.. Lig slua mór béic mór graí astu nuair a d ardaigh Eoin an choirn.. Bhí ceiliúradh mór i Mc Donalds i ndiaidh an chluiche agus bronnadh boinn ar na h-imreoirí ar fad ag Tionol Deireadh na Bliana ar an 19ú Meitheamh.. NASC LE NCE / SCHOOL LINK WITH The National Centre of Excellence (Ollscoil Luimní).. Tá Gaelscoil Thomáis Dáibhís páirteach sa scéim phíolótach idir scoileanna Mhagh Ealla agus Ionad Barr-Feabhais , Ollscoil Luimní.. Mar chuid de s nasc, bíonn traenáil inserbhíse ag ár múinteoirí i múineadh na matamaitice agus na h-eolaíochta.. Eagraíodh comórtas le déanaí, inar taispéánadh conas a théann an eolaíocht agus an matamaitic i bhfeidhm ar ghairmeacha beatha éagsúla.. Rinneamar (Rang 5) tionscnaimh bunaithe ar na gairmeacha beatha ar nós feirmeoireacht, eolaí, dochtúir, eolaí aimsire agus go leor, leor eile.. Tá na tionscnaimh ar fad ar thaispeáint i halla na scoile le linn mí Bhealtaine.. Taispeántas Peannaireachta / Handwriting Display.. Le linn mí Feabhra, Márta agus Aibreáin, chuir gach rang béim ar an bpeannaireacht sa scoil.. Ó rang na naíonáin go rang 6, d oibrigh gach páiste go dian dícheallach ar fheabhas a chur ar a gcuid peannaireachta.. Ag deireadh an thréimhse, eagraíodh taispeántas peannaireachta i halla na scoile.. Buail isteach agus breathnaigh ar ár gcuid saothair.. During the months of February, March and April, our school focused on handwriting.. From infants to sixth class, each child worked on improving their penmanship.. At the end of the period, we organised a handwriting display in our school hall.. Why not drop in to see some of the.. excellent displays!.. Ag seinnt leis an mbanna cheoil.. Seachtain na Gaeilge.. Is breá linn a bheith ag déanamh ceoil, ag canadh agus ag rince.. Chuaigh an banna ceoil ag bailiú airgid i gcomhair carthanacht aimsir na Nollag.. Bhí an t-am acu.. Is é múinteoir Conchubhair a bhíonn ag stiúriú an banna ceoil.. Bíonn gach saghas uirlis á sheinnt - bosca ceoil, an fheadóg stáin, an bodhrán, an veidhlín, an gíotar, an bainseó, an fheadóg mhór agus an maindilín.. Bíonn céilí againn gach bliain le linn Seachtain na Gaeilge agus is iontach an spraoi agus an craic a bhíonn ann.. Bhí an t-ádh linn chomh maith i mbliana gur tháinig Aoife Granville chugainn i gcóir ceardlann ceoil traidisiúnta.. Sheinneamar léi.. Tháinig Liam Ó Conchubhair an ceoltóir cáiliúil ar chuairt chugainn anuraidh maraon lena mhac agus a hiníon.. Bhaineamar lán taitneamh as an lá - sheinneamar leis agus fuaireamar cuireadh uaidh seinnt leis arís i Springfort Hall níos déanaí sa bhliain..

  Original link path: /pages/obair-na-bpaisti.php
  Open archive

 • Title: Gaelscoil Thomais Daibhís - Coiste na dTuismitheoirí/Parents Association
  Descriptive info: Coiste na dTuismitheoirí/Parents Association.. Date for next PA Meeting:.. TBD.. Recent Updates (as of 17/12/12).. 1.. Tracksuit Orders.. Order forms are available to download.. A date for ordering new tracksuits will be made available as soon as possible.. 2.. LenRec Clothing Collection Bailiúcháin Eadaí.. Clothing collection completed on Nov 30th, thank you to all who participated.. 3.. Sammy the Seal Credit Union Stamp Scheme.. The Sammy the Seal Credit Union Stamp scheme continues every Friday in School.. Rang a hAon to Rang a Sé.. can participate.. Please note that children must have a savings account in the Credit Union to redeem their full saving stamps cards.. It is a great incentive for children to start saving!.. About the Parents Association.. Tá ról lárnach ag Coiste na dTuismitheoirí i nGaelscoil Thomáis Dáibhís.. Oibríonn an coiste ar son gach uile páiste sa scoil.. Chomh maith le airgead a bhailiú don scoil, eagraíonn  ...   Seo thíos oifigigh an choiste do 2012/13.. Cathaoirleach Emer O Callaghan.. Runaí Ursula O Connell.. Cisteoir Keelin Doyle.. P.. R.. O.. Evelyn O Shea.. Parents Representative on the Board of Management.. Tina O Keeffe.. Kevin Barry.. In Gaelscoil Thomáis Dáibhís, our Parents Association are central to achieving our aims.. The association work tirelessly on behalf of all children in our school.. As well as fundraising for the school , the parents association organise many events, both educational and social, for pupils and their parents.. Every parent of a child enrolled is automatically accepted as a member of the association and parents are encouraged to attend , at least, one meeting during the year.. Two representatives are chosen from each class and oifficers are elected at the annual AGM, held each September.. The officers of our Parents Association for the 2011/12 schoolyear are as above.. Download.. Parents Association Constitution.. from here..

  Original link path: /pages/coiste.php
  Open archive

 • Title: Gaelscoil Thomais Daibhís - Gaelscolaíocht
  Descriptive info: Gaelscoil Thomáis Dáibhís- Gaelscolaíocht / Irish-Medium Education.. Múineann Gaelscoil Thomáis Dáibhís gach ábhair trí Ghaeilge (ach amháin an Béarla) i dtimpeallacht spreagúil, thaitneamhach.. Foghlaimíonn na páistí Gaeilge trí cheoil, spraoi, geáitsíocht agus rannta.. Baineann na páistí ard-chaighdeán amach i ngach ábhair sa churaclam, an Béarla san áireamh agus bíonn siad an-bhródúil as a bheith in ann an Ghaeilge a labhairt.. Tá gach fianaise ar fáil go n-éiríonn go han-mhaith le páistí sa chóras tumoideachais agus go mbaintear  ...   www.. gaelscoileanna.. agus ar.. comhairle.. org.. Naíonra Thomáis Dáibhís - Réamhscolaíocht tré mheán na gaeilge.. Tá Naíonra Thomáis Dáibhís lonnaithe in ionad Cumann Lúthchleas Gaeil ,Carraig na hAbhann (Carrigoon GAA complex).. Freastalaíonn an Naíonra ar pháistí óga agus ullmhaítear iad le haghaidh tosú sa bhunscoil.. Reachtáiltear seisiún maidine agus seisiún tráthnóna cúig lá na seachtaine.. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin Naíonra Thomáis Dáibhís is féidir dul i dteagmháil le Máire Bean Uí Bhriain, Stiúraitheoir ar 086-3233779..

  Original link path: /pages/gaelscolaiocht.php
  Open archive

 • Title: Gaelscoil Thomais Daibhís - Galleraí/Gallery
  Descriptive info: Galleraí/Gallery.. Naionain Bheaga (Rang Donna) 2012 2013.. Oiche Shamhna 2012.. Rang a 4.. Coineartu 2012.. Cake Sale June 2012.. Imeachtai sa Ghaelscoil 2010 2011.. Naionainmhora.. Rang a 4 Anraith agus Disco.. Rang a 5 Disco na Samhna..

  Original link path: /pages/gallerai.php
  Open archive

 • Title: Gaelscoil Thomais Daibhís - Polasaithe Scoile/School Policies
  Original link path: /pages/polasaithe-scoile.php?display=2
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title:
  Descriptive info: Restart File Download.. Close Window..

  Original link path: /modules/download_gallery/dlc.php?file=5
  Open archive

 • Title: Gaelscoil Thomais Daibhís - Polasaithe Scoile/School Policies
  Original link path: /pages/polasaithe-scoile.php?display=3
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title:
  Original link path: /modules/download_gallery/dlc.php?file=53
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 34